Tabaquisme passiu o fum de segona mà

El fum ambiental del tabac (FAT) o fum de segona mà és una barreja produïda pel fum que exhalen les persones que fumen i el fum que produeix la combustió passiva de la cigarreta. Ambdós tipus de fum són tòxics i contenen molts irritants respiratoris i cancerígens.

Clicant sobre la imatge inferior, trobareu el document publicat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya editat en el marc de la campanya Infància sense Fum.

TABAC

 

 

Anuncis

Dia Mundial sense Tabac

L’epidèmia mundial de tabaquisme és responsable de la mort de gairebé sis milions de persones cada any, de les quals més de 600000 són no fumadores i moren per respirar fum de segona mà. Si no actuem, al 2030 l’epidèmia haurà estat la responsable de la mort de més de vuit milions de persones cada any.

cigarreta

L’Organització Mundial de la Salut va posar en marxa el Dia Mundial sense Tabac (es celebra cada 31 de maig des de 1988) amb l’intenció de contribuir a protegir les generacions presents i futures no solament contra aquestes conseqüències devastadores per a la salut sinó també contra els problemas socials, ambientals i econòmics que provoca el consum de tabac i l’exposició al fum.

dia sense tabac

El lema del Dia Mundial sense Tabac que enguany va escollir l’OMS va ser “Prohibició total a qualsevol forma de publicitat o patrocini del tabac”.

La campanya del Dia Mundial sense Tabac 2013 vol encoratjar els països a aplicar l’article del Conveni marc de l’OMS per al control del tabaquisme i les seves directrius per prohibir àmpliament la publicitat, la promoció i el patrocini del tabac per tal d’aconseguir reduir el nombre de persones que fumen i evitar l’aparició de nous fumadors.

mare fumant

Efectes del tabaquisme passiu sobre la salut

La combustió del tabac origina 2 tipus de fum:

– Corrent principal (CP): exhalat directament per la persona que fuma

– Corrent lateral o secundari (CS): originat per la cigarreta en consumir-se de manera espontània

Gran part del fum que inhala el fumador passiu és generat pel CS (75%). Aquest corrent és més tòxic perquè té una concentració de determinats components (nicotina, monòxid de carboni, nitrosamines, …) molt superior a la del CP i les partícules són més petites, per la qual cosa arriba a regions més profundes del sistema broncopulmonar.

fum

El tabaquisme passiu és la tercera causa de mort evitable. El fum del tabac és un carcinogen del grup 1 (reservat per a substàncies per a les quals no hi ha un llindar segur d’exposició).

Hi ha evidència concloent de la relació del tabaquisme passiu amb:

Malalties respiratòries agudes.

Símptomes respiratoris crònics.

Asma i agreujament dels símptomes asmàtics en nens i adults.

Malalties agudes i cròniques de l’orella mitjana.

Morbiditat i mortalitat per malaltia isquèmica coronària.

Càncer de pulmó, de sinus nasals i de mama.

Síndrome de la mort sobtada de l’infant.

no fumar

 

Consells per a prevenir el tabaquisme passiu:

Evitar sempre i en tota circumstància l’exposició al fum del tabac a casa, al cotxe, a casa de familiars i amics, i en llocs públics.

Fumar sempre fora de casa i, si es fa al balcó o a la galeria, tancar completament la porta d’ accés a l’habitatge.

No hi ha cap dispositiu que elimini de l’ambient el fum del tabac ni els seus productes tòxics.

Els infants són els principals perjudicats, perquè no poden evitar voluntàriament l’exposició a l’aire contaminat pel fum del tabac.

Sempre que es pugui, cal escollir ambients lliures de fum quan s’és fora de casa.

– Només un entorn lliure de fum del tabac al 100% us pot protegir a vosaltres, els vostres fills i la vostra família dels greus problemes que causa l’aire contaminat pel fum del tabac.

família fumant

En el marc de la XIV Setmana Sense Fum organitzada per la semFYC (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria)  i el PAPPS (Programa d’Activitats Preventives i de Promoció de la Salut), volem compartir amb vosaltres el lema d’enguany: “intentar-ho, aconseguir-ho, compartir-ho”, tot animant-vos a sensibilitzar els fumadors i tota la població de la importància que té per a la salut present i futura el fet de deixar de fumar i de respirar aire lliure del fum del tabac.

imagesCA6FWMG3

http://www.who.int/campaigns/no-tobacco-day/2013/es/index.html

http://www.camfic.cat/CAMFiC/Projectes/Sense_Fum/XIV_SenseFum/Presentacio.aspx