La Gastroenteritis Aguda

La Gastroenteritis Aguda és una inflamació de la mucosa gàstrica i intestinal, habitualment de causa infecciosa, que es manifesta per diarrea, sovint acompanayada de vòmits, febre i dolor abdominal. Es caracteritza per un augment en el nombre de deposicions, amb una major pèrdua d’aigua per les femtes.

Causes

La causa més freqüent de Gastroenteritis Aguda a l’edat pediàtrica és la infecció entèrica, que pot ser originada pels següents microorganismes:

– Virus (Rotavirus, Norovirus, Adenovirus, Astrovirus, …)

– Bacteris (Campylobacter jejuni, Salmonella spp, Shigella spp, Escherichia coli, Aeromonas spp, Yersinia enterocolitica, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, …)

– Paràsits (Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, …)

Altres causes menys freqüents de diarrea en nens són les infeccions no enterals en els primers mesos de vida (otitis mitjana aguda, infecció d’orina, …) i les causes no infeccioses: causes dietètiques o nutricionals (intolerància a la proteina de llet de vaca o al gluten, introducció de nous aliments de forma inadequada, dietes hiperconcentrades, hipo o hipercalòriques), malalties inflamatòries intestinals, malalties sistèmiques, immunodeficiències, tumors o tòxics (laxants).

Factors de risc

Els factors de risc per a contraure una Gastroenteritis Aguda són els següents:

– Immunodepressió

– Viatges a països en vies de desenvolupament

– Ingesta d’aliments contaminats

– Tractament antibiòtic

– Assistència a la llar d’infants

Els nens que assisteixen a la llar d’infants (menors de 3 anys) tenen una taxa aproximada de 3 casos de Gastroenteritis Aguda per any.

La via de contagi més freqüent en aquests casos és la transmissió de persona a persona.

Existeixen uns factors de risc inevitables que converteixen les llars d’infants en llocs idonis per a l’adquisició i transmissió de certes malalties infeccioses infantils, com la Gastroenteritis Aguda.

– Reunió diària de múltiples nens susceptibles a quasi totes les infeccions.

– Un circuit d’exposició en el qual cada nen aporta els gèrmens (virus, bacteris i paràsits) del seu entorn domèstic, a l’hora que transporta els gèrmens adquirits a la llar d’infants a casa.

– La presència de nens encara incontinents que requereixen canvi de bolquers, l’absència d’hàbits higiènics degut a la curta edat, la tendència a compartir objectes i joguines i la necessitat d’un contacte físic freqüent amb altres nens i adults augmenta l’exposició a gèrmens.

– Moltes infeccions són contagioses quan el nen està encara assimptomàtic, fet que fa impossible la seva detecció i també condiciona que l’exclusió posterior sigui poc eficaç per a interrompre el circuit de contagis.

Símptomes

La Gastroenteritis Aguda es manifesta per una disminució de la consistència de les femtes (toves o líquides) i/o increment en la freqüència d’evacuació (més de 3 en 24 hores) amb o sense febre o vòmits, d’una durada habitualment menor de 7 dies i mai superior a 14 dies. El nen pot presentar pèrdua de gana, dolor abdominal tipus còlic i abdomen distès en alguns casos.

La complicació més freqüent i perillosa d’una Gastroenteritis Aguda és la deshidratació.

Tractament

El maneig d’un nen amb Gastroenteritis Aguda va encaminat a prevenir la deshidratació.

– Cada vegada que el nen fa deposicions o vomita, perd líquid que s’ha de reposar bevent. Utilitzeu sèrums hiposòdics de venda a les farmàcies.

– Si el nen vomita amb facilitat, ha de prendre el sèrum de mica en mica (una cullerada cada 5 minuts), tot augmentant la dosi a mesura que vagi tolerant els líquids.

– Quan ja no vomiti els líquids, oferiu al nen menjar en petites quantitats, sense forçar-lo, tot mantenint l’ingesta de líquids entre àpats.

Pel que fa a la pauta d’aliments, cal tenir en compte que:

– Des del principi s’ha d’oferir menjar al nen (sense forçar, ja que els nens amb Gastroenteritis Aguda no tenen gaire gana).

– Si el nen pren lactància materna, ha de seguir prenent-la, tot augmentant el nombre de preses. Si el nen pren lactància artificial, els biberons de llet artificial s’han de preparar com sempre, sense diluir-los més.

– La dieta astringent no és imprescindible; és suficient una alimentació suau, evitant aliments rics en greixos i/o sucres.

Quan heu de consultar un servei d’urgències?

– El nen vomita molt, no tolera sòlids ni líquids o vomita encara que no prengui res.

– Els vòmits són verdosos, contenen sang o semblen marro de cafè.

– El nen està endormiscat o moix, està molt irritable, plora sense llàgrimes, orina poc o té els ulls enfonsats.

– Si les deposicions són molt líquides, abundants i freqüents i impedeixen que el nen sigui capaç de beure al mateix ritme que perd.

Qüestions importants a remarcar

– No s’han d’utilitzar solucions casolanes ni refrescs comercials per a reposar les pèrdues produïdes per una Gastroenteritis Aguda.

– Són especialment recomanables les solucions de rehidratació que ja estan preparades.

– Si utilitzeu solucions de rehidratació en pols, seguiu les instruccions del producte i assegureu-vos que afegiu la quantitat d’aigua correcte.

– El perill de la deshidratació és més gran com més petit és el nen.

– No administreu al vostre fill medicaments per a la diarrea o vòmits sense consultar el vostre pediatre.

Anuncis