Comença una nova etapa

 Logo 2013
   El dijous 11 d’abril es va  presentar l’Equip Territorial de Pediatria de l’Alt Penedès a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès. Els pediatres de les tres àrees bàsiques de salut de l’Alt Penedès que ja treballaven de forma conjunta des de l’any 2008, gestionats per l’Institut Català de la Salut (ICS), i els pediatres de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès (HCAP), s’han constituït en un equip únic de pediatria per a donar servei als 16.834 nens entre 0 i 14 anys de la comarca.
Aquest equip ha estat creat fruit d’un acord signat l’11 de juny del 2012 entre l’Institut Català de la Salut, el Consorci Sanitari de l’Alt Penedès i l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat.
Aquests són els objectius de l’acord:

1. Benefici per als usuaris del sistema públic, especialment pel que fa a la millora de l’accessibilitat, manteniment de la continuïtat assistencial i reducció de temps d’espera.

2. Millora dels processos de treball, tant pel que fa a la qualitat assistencial (elaboració de protocols conjunts, guies, rutes assistencials, etc.) com a la simplificació de tràmits.

3. Facilitat per transmetre coneixements i millora professional.

4. Optimització de l’aprofitament dels recursos públics: persones, edificis i instal·lacions, sistemes d’informació, equipaments, etc.

5. Afavoriment del desenvolupament comú.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins la línia d’actuació 3, un sistema integrat més resolutiu des dels primers nivells i al territori, del Pla de salut de Catalunya 2011-2015. L’Equip de Pediatria Territorial Alt Penedès permet donar cobertura pediàtrica integral a la població pediàtrica de l’Alt Penedès.

El Pla de Salut de Catalunya 2011-2015 és el marc de referència de totes les actuacions públiques en matèria de salut. Com a eix vertebrador vol aconseguir una millor qualitat de vida, que els professionals siguin l’agent principal del canvi, una major prevenció de la malaltia i resolució dels problemes de salut i un sistema més sostenible.
La nostra misió és fer el possible per millorar dia a dia per acompanyar a les famílies de la comarca a les cures dels seus fills.
Anuncis