Bicicletes pediàtriques

Un dels grans avantatges que ofereix la xarxa és poder enriquir-se amb informació que els teus companys pengen. Amb això no volem dir que fem nostra la seva tasca, sinó que valorem la seva feina i la fem extensible als nostres usuaris.

És el cas dels companys de Pediatres de Ponent (http://www.pediatresdeponent.org/).

A la seva web han penjat informació sobre l’ús de les bicicletes pediàtriques i com s’han d’utilitzar de forma segura.

Podeu trobar aquest document a: http://www.pediatresdeponent.org/material-educatiu

Esperem que la informació sigui tant enriquidora com ho és per nosaltres!

Anuncis