Contacte

Aquest formulari està destinat únicament a resoldre consultes relacionades amb les entrades del blog o amb alguna disfunció del blog. En cap cas s’atendrà cap mena de consulta mèdica. Agraïm que es respecti les condicions d’ús d’aquest mitjà de contacte.

En cas d’incidència tècnica amb el formulari, us podeu adreçar a pediatriaaltpenedes@ambitcp.catsalut.net

Política de privacitat i Protecció de dades

Les vostres dades personals i mèdiques reben un tractament confidencial i no són utilitzades amb cap altra finalitat que no sigui la derivada de la prestació de serveis. Les dades recollides en aquest formulari es conservaran durant un període màxim de 3 mesos.

Així mateix, el tractament de totes les dades que són responsabilitat de l’ICS compleix les disposicions establertes per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (Butlletí Oficial de l’Estat número 298, de 14 de desembre de 1999); el Decret 29/1995, de 10 de gener (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 2013, de 17 de febrer de 1995), modificat per l’Ordre SSS/250/2002, d’1 de juliol (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 3678, de 16 de juliol de 2002); i les normes i procediments de seguretat establerts per l’ICS, que en garanteixen la confidencialitat.

Per més informació consultar la pàgina de polítiques de privacitat.