Com puc contactar amb l’Equip de Pediatria

L’Equip Territorial de Pediatria disposa de diferents vies de contacte per poder atendre correctament a totes les famílies que ho necessitin.


Actualment ens podeu contactar pels canals tradicionals o també mitjançant la plataforma segura La Meva Salut.

Quins serveis em dona La Meva Salut?

 • Informes clínics, de vacunes, diagnòstics…
 • Resultats de proves: PCR, analítiques…
 • Recepta electrònica.
 • Dades personals.
 • Dades de l’equip de pediatria de referencia.
 • Es pot demanar atenció telefònica mitjançant eConsulta.
 • Es poden fer consultes per escrit i adjuntar fitxers amb el pediatra o infermera de referencia.

La Meva Salut és un espai de salut digital que ens permet disposar de la pròpia informació de salut, i alhora és una via de comunicació amb els professionals sanitaris a través de l’eConsulta.

Com ens podem donar d’alta a La Meva Salut?

L’alta a La Meva Salut es un tràmit simple i té múltiples avantatges per l’usuari. Si encara no us heu donat d’alta ho podeu fer mitjançant el següent enllaç https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/registra-t.

Els menors de 16 anys també poden tenir accés a La Meva Salut i l’alta la pot sol·licitar el pare, la mare o el tutor legal del menor. En aquests casos també es pot fer a través de l’enllaç o presencialment al CAP aportant la documentació necessària:

 • Targeta sanitària i DNI o NIE del sol·licitant.
 • Targeta sanitària de la persona a qui se li sol·licita l’accés.
 • Llibre de família o document de representant legal.
 • Adreça de correu electrònic i número de telèfon mòbil.

A La Meva Salut s’hi pot accedir des del web o també descarregant-se l’app.

Podeu ampliar la informació mitjançant el següent enllaç
https://catsalut.gencat.cat/ca/serveis-sanitaris/la-meva-salut/material-grafic/

Altres canals de comunicació?

Per consultes sanitàries de 8h a 20h, ens podeu contactar  al telèfon mòbil exclusiu de pediatria: 682147931. Aquest telèfon dóna cobertura a tota la comarca de l’Alt Penedès.

Per demanar hora de visita presencial hem habilitat pel CAP Vilafranca Nord el telèfon 93 8879248, pel CAP dels Monjos el 93 8983578 i pel CAP Sant Sadurní el 93 8183052.

Per evitar visites presencials innecessàries o fer consultes als professionals de referència tenim activa l’eConsulta, s’hi pot accedir a través de La Meva Salut.

Recordem que és molt important acudir als centres d’atenció primària amb cita prèvia.

L’atenció telefònica prèvia a una visita presencial garanteix la vostra seguretat i la dels professionals que us atenen, al mateix temps evita l’acumulació de famílies a les sales d’espera assegurant així una correcta atenció i minimitzant els riscos de contagi.