Malalties transmeses per animals domèstics: zoonosi (Part I).

S’han acabat les festes nadalenques, puntuals amb la seva cita, han passat els Mags d’Orient. De ben segur que a tots vosaltres us han portat regals de tota mena perquè heu sigut bons minyons i minyones. D’entre tots els presents que porten el Reis avui volem parlar d’uns de molt especials: els animals domèstics. Aquesta és la primera entrada de dues en les que parlarem de les malalties que ens poden transmetre els animalons, anomenades zoonosi. Farem esment d’aquelles que porten gossos i gats, per a en una propera ocasió parlar de les dels rèptils, aus i d’altres mamífers.

És ben palès que conviure amb mascotes te beneficis per a molts aspectes de la salut i més encara en nens i no està en les nostres intencions espantar-vos amb aquests temes. La companyia d’animals aporta suport psicològic, experiències  d’aprenentatge, amistat, fomenta la sociabilitat i el sentit de la responsabilitat  i pot ajudar a incrementar l’activitat física, redueix l’estrès, millora l’estat d’ànim i contribueix a disminuir la pressió arterial.

IMG_1956

Marley

però és clar que tots aquells que teniu mascotes o en penseu tenir heu de saber algunes coses en aquest sentit i preveure que tenir-los comporta riscos que, en cap dels casos, supera els beneficis.

Hi ha més de 250 tipus de zoonosi i d’entre elles més de 100 se’n deriven d’animals domèstics que són capaces d’afectar amb més intensitat a aquelles persones que tenen un sistema immunitari més feble com són els nens més petits de cinc anys, els malalts amb càncer, els estats de deficiència immunitària com la SIDA i els adults d’edat avançada.

Com es propaguen les infeccions de les mascotes?

De la mateixa manera que els éssers humans, tots els animals són portadors de gèrmens, si bé és cert que les malalties més habituals entre les mascotes no són transmissibles a les persones.

Però les mascotes també són portadores de alguns tipus de bacteris, virus, paràsits i fongs amb capacitat de provocar malalties en els éssers humans que infecten. Les mossegades, esgarrapades o el contacte amb excrements, saliva o caspa dels animals poden transmetre les diferents patologies als humans.

Tàbata

Tàbata

 

Malalties transmeses per gossos

Hi ha diverses zoonosi dels gossos, cap d’elles massa freqüent, fem esment de les més rellevants:

   Tinya: La tinya és una malaltia causada per un fong que pot infectar la pell, el cabell i les ungles de les persones i els animals. La tinya es transmet dels animals a les persones a través del contacte directe amb la pell d’un animal infectat. Els cadells són els més comunament afectats i poden tenir àrees circulars de pèrdua de pèl en qualsevol part del cos. Les infeccions de tinya en les persones poden aparèixer en gairebé qualsevol zona del cos. Aquestes infeccions poden produir picor, enrogiment, descamació, esquerdament de la pell i es freqüent l’aparició una erupció en forma d’anell. Si la infecció afecta el cuir cabellut o la barba, el pèl pot caure. Les ungles infectades es descoloreixen i poden minvar en gruix i, possiblement, deprimir-se.

   Campylobacteriosi: És una malaltia parasitaria que s’adquireix tenint contacte amb aigua o femta d’animals infectats. Els gossos que la pateixen poden no tenir símptomes i escampar-la. En els humans provoca un quadre de diarrees, rampes, dolor abdominal i sovint febre.

   Tènia dels gossos: La solitària del gos és un paràsit disseminat a gossos, gats i persones a través de la ingestió de puces infectades. Aquest paràsit és comú, però poques vegades causa malaltia en els animals domèstics o persones. En infeccions greus, les mascotes poden perdre pes i tenir diarrea lleu. En les persones, els nens són més comunament infectats, però en general no mostren signes de malaltia. La millor manera de prevenir la infecció en animals de companyia és controlar la població de puces en l’ambient.

   L’equinococosi: És una malaltia parasitària causada per menjar o beure aliments i/o aigua contaminada amb un tipus específic d’ous de tènia o pel contacte amb un animal infectat. Els gossos s’infecten pel consum de teixits d’un animal infectat. Els gossos poques vegades mostren signes de la malaltia, però si estan infectats amb un gran nombre de cucs, poden tenir diarrea. Encara que  l’Echinococcus envaeixi molts òrgans diferents del cos la majoria de les persones que estan infectades amb la malaltia no tindran cap signe de la malaltia durant anys. Els símptomes comencen quan els quists, de creixement lent, es tornen prou grans com per a pressionar sobre els òrgans que han envaït. Les tenies creixen lentament en diversos òrgans diferents del cos, amb més freqüència el fetge i els pulmons.

   Ancylostomiasi: L’Anquilostomiasi dels gossos són petits cucs que poden propagar-se a través del contacte amb terra o sorra contaminada. Els cadells joves són els més afectats i podrien tenir, excrements amb sang fosca i anèmia. Les persones s’infecten amb paràsits intestinals gos en caminar descalços, de genolls o asseguts a terra contaminat amb excrements d’animals infectats. Les larves de ancilòstom s’introdueixen a les capes superiors de la pell i causen una reacció que pica anomenada larva migrans cutània. Pot aparèixer una línia ondulada vermella on les larves s’han mogut sota la pell. Els símptomes generalment es resolen sense tractament mèdic en 4-6 setmanes.

   Ràbia: La ràbia, una malaltia neurològica mortal en els animals i les persones, és causada per un virus. Els animals i les persones s’infecten amb més freqüència a través de mossegades d’animals rabiosos. Els gossos infectats poden tenir una varietat de signes, però el més freqüent és tenir un canvi de comportament sobtat i paràlisi progressiva. La ràbia es prevé mitjançant la vacunació. Els primers símptomes en les persones poden començar dies a mesos després de l’exposició i inclouen debilitat generalitzada, febre i mal de cap. En pocs dies els símptomes passaran a confusió, ansietat, canvis de comportament, i  deliri. Quan algú ha estat mossegat per un gos o un altre animal i hi ha un cert risc de ràbia cal posar-se en contacte amb algun proveïdor d’atenció mèdica immediatament. Una vegada que els símptomes apareixen, gairebé sempre és massa tard per rebre tractament.

   Toxocariasi: Els cucs de l’espècie Toxocara causen una malaltia parasitària coneguda com toxocariasi. Els gossos i les persones es poden infectar a l’ingerir accidentalment els ous de cucs del medi ambient. Els cadells infectats poden no desenvolupar-se bé i tenir un aspecte panxut. En les persones, els nens són els més afectats amb el cuc intestinal. Hi ha dues formes de la malaltia en les persones. La Larva migrans ocular en que les larves envaeixen la retina i causen inflamació, cicatrius, i possiblement ceguesa. La Larva migrans visceral es produeix quan les larves envaeixen parts del cos, com ara el fetge, pulmó o el sistema nerviós central.

   Brucel·losi: La brucel·losi (febre de Malta) és una malaltia bacteriana que afecta la capacitat dels animals per reproduir-se. La malaltia pot ser transmesa als éssers humans a través del contacte amb el teixit recentment avortat d’animals o consum de llet no pasteuritzada (crua) infectats. La majoria dels gossos infectats amb brucel·losi no mostren signes de malaltia. Les persones que estan infectades amb brucel·losi generalment es posen malalts dins de 6-8 setmanes després de l’exposició. Els malalts tenen símptomes similars a la grip que duren 2-4 setmanes. A vegades, la brucel·losi pot esdevenir una malaltia crònica que pot ser difícil de tractar. La malaltia en humans habitualment es contrau per l’ingesta de llet contaminada.

   Cryptosporidiasi: Cryptosporidium és un parasit que es transmet a través d’aliments o aigua contaminada d’una persona o animal infectat. La malaltia per Cryptosporidium en els gossos no sol ser aparent i pot portar el germen sense mostrar cap signe de malaltia. Cryptosporidium pot causar diarrea profusa, aquosa, amb rampes, dolor abdominal i nàusees en els animals i en les persones. La malaltia en les persones és generalment autolimitada i dura només 2-4 dies, però pot arribar a ser greu en persones amb sistemes immunològics debilitats.

   Leptospirosi: La leptospirosi és una malaltia bacteriana de les persones i animals que es transmet a través de l’aigua contaminada i l’orina o altres fluids corporals d’un animal infectat. És difícil detectar les primeres etapes de la leptospirosi en els animals, però la malaltia pot conduir a insuficiència renal i hepàtica si no es tracta. Les persones que s’infecten amb leptospirosi podrien no tenir cap signe de la malaltia. Altres tindran signes de grip no específics en 2-7 dies després de l’exposició. Aquests símptomes generalment es resolen sense tractament mèdic, però poden reaparèixer i donar lloc a una malaltia més greu.

   Malaltia de Lyme: La malaltia de Lyme és una malaltia bacteriana de les persones i els animals transmesa per les paparres. En els gossos els signes més comuns de la malaltia de Lyme són coixesa, febre, rebuig a menjar, decaïment, i els ganglis limfàtics engrandits. Las persona infectada sol tenir una erupció vermellosa al lloc de la picada de la paparra que apareix al voltant de 7 dies després de la picada. Seguidament apareixen símptomes d’estat gripal. Si no es tracta, aquesta malaltia pot disseminar-se a altres parts del cos i causar símptomes com l’artritis i la pèrdua de to muscular facial (paràlisi de Bell). La malaltia de Lyme arribar a ser fatal.

   Giardiasi: La Giardia lamblia és un paràsit que causa diarrea en els animals i les persones. Giardia es transmet a animals i persones a través d’aliments o aigua contaminats amb matèria fecal. Els símptomes en els animals i les persones inclouen diarrea, femta greixosa i deshidratació. Les persones també poden tenir rampes abdominals, nàusees i vòmits. Els símptomes poden durar 1-2 setmanes. En els nens és una causa freqüent d’intolerància secundaria a la lactosa.

   La Febre Botonosa Mediterrania i la Febre de les Muntanyes Rocoses: són unes malalties bacterianes transmeses als gossos i persones per les paparres. Els gossos mostren una varietat de símptomes similars als de la gent, incloent febre, coixesa, tos, vòmits i diarrea, i la inflor de la cara o les extremitats. La gent comença a mostrar signes de 2-14 dies després de l’exposició; aquests poden incloure febre, erupció cutània, mal de cap, nàusees, vòmits, dolor abdominal i dolor muscular. Si es desconeix l’antecedent de la picada de paparra pot passar per un estat gripal. Habitualment és auto-limitada, però amb un tractament precoç la simptomatologia millora rapidament.

Malalties transmeses per gats

Mishu

Mishu

Tot i que els gats poques vegades són portadors de gèrmens que emmalalteixen a les persones, els propietaris de gats han de ser conscients que això pot passar. Els gèrmens dels gats poden causar una varietat de malalties en les persones, des d’infeccions menors de la pell a malalties greus de les quals comentarem:

   Malaltia per esgarrapada de gat: Produïda per la Bartonella henselae és una malaltia bacteriana que les persones poden adquirir després d’haver estat mossegats o esgarrapats per un gat. Al voltant del 40% dels gats porten el bacteri en algun moment de les seves vides, encara que els gatets menors d’1 any d’edat en són més propensos a tenir-lo. La majoria dels gats amb aquesta infecció no mostren signes de malaltia. La gent que ha estat mossegada o esgarrapada per un gat infectat pot desenvolupar una infecció lleu 3-14 dies més tard en el lloc de la ferida. L’infecció pot empitjorar i causar febre amb mal de cap, falta de gana, i esgotament. Més tard, els ganglis limfàtics més propers a la zona de l’esgarrapada o la mossegada poden inflar-se i ser dolorosos.

   La Cheyletiellosis: És una inflamació de la pell lleu causada per àcars que s’alimenten de cèl·lules de la pell. Cheyletiella es transmet per contacte amb animals infectats. Els gats adults poden no mostrar signes d’infestació. No obstant això, els gatets afectats poden tenir pegats de pell escamosa amb la caspa. Els símptomes més comuns de cheyletiellosis a les persones inclouen picor, enrogiment i protuberàncies en àrees de la pell que va estar en contacte amb l’animal infestat. En general es resol per si sola.

   Toxocariasi dels gats: Similar a la dels gossos en tots els aspectes.

   Salmonel·losi: La Salmonella s’estén a les persones a través d’aliments contaminats (ous i carn) o el contacte amb la femta d’alguns animals, incloent gats. Els gats poden contreure salmonel·la per menjar aus infectades. Si bé en general no fa que els gats enmalalteixin, la infecció per Salmonella pot causar una malaltia greu quan passa a la gent. Les persones infectades amb el bacteri poden tenir diarrea amb sang i moc, vòmits, febre o dolors abdominals. Els nadons, la gent gran i les persones amb sistemes immunes debilitats són més propensos que altres a desenvolupar una malaltia greu.

   Toxoplasmosi: La toxoplasmosi és una malaltia parasitària que pot estendre a persones i animals a través de sòl contaminat, l’aigua, o la carn, i el contacte amb la femta d’un gat infectat. Els gats són la principal font d’infecció per a altres animals, però poques vegades semblen malalts. La majoria de persones sanes que s’infecten amb Toxoplasma no mostren signes o símptomes. No obstant això, les dones embarassades i les persones que tenen sistemes immunitaris debilitats poden estar en risc de complicacions de salut greus.

   A banda d’aquestes pròpies poden transmetre, a l’igual que els gossos, les següents: Campylobacter, Cryptosporidium, Giardia, tinya, tènies, Anquilostomes, Giardies, Equinococs i Ràbia.

Com podem prevenir aquestes infeccions?

Insistim que la incidència de qualsevol d’aquestes malalties és molt baixa i que en qualsevol cas els beneficis que aporta tenir-ne una superen amb escreix el possibles desavantatges, sempre i quan tinguem les condicions i la predisposició adequada per a tenir-la.

Hàbits saludables

La principal recomanació és rentar-se les mans cada vegada que jugues o estàs en contacte amb els animals, un bon rentat de les mans reduirà el risc de transmissió de malalties a les persones.

Eviteu les mossegades i esgarrapades de gossos i gats. Les mossegades poden convertir-se en ferides infectades o poden ser una font de la ràbia. Aneu amb compte amb els animals que no coneixeu.

Cal recollir i disposar de la femta de gossos als llocs adients, especialment a les zones on els nens poden jugar. La neteja ajudarà a mantenir l’àrea neta i reduir el risc de propagació de malalties a les persones o altres animals. A banda de ser salubre l’omissió és un acte incívic considerable. En el cas dels gats mantingueu la zona de deposicions neta i no deixeu que els nens hi juguin.

Cal rentar regularment els objectes de la mascota: menjadors, joguines, llit…

Visiteu al vostre veterinari per a l’avaluació i atenció de rutina per mantenir la vostra mascota sana i prevenir malalties infeccioses. Recordeu que s’ha de vacunar i fer desparasitacions internes i externes.

Abans de triar un gos

Valoreu sempre que l’adquisició o adopció d’un gos o gat pot no ser adequada per a la família a causa dels riscos d’algunes d’aquestes malalties. Això és particularment important si hi ha nens petits, dones embarassades o persones amb sistemes immunològics febles vivint a la llar. Les persones amb sistemes immunològics febles inclouen la gent gran o les persones amb una malaltia com la diabetis o el VIH / SIDA, o aquells sotmesos a quimioteràpia.

Esbrineu i aprengueu a tenir cura adequada de la vostra mascota abans de la compra o adopció. Pregunteu al seu veterinari sobre l’alimentació adequada, atenció i ambient que més adients per a l’animal que s’està seleccionant.

La tria d’un gos:

Intenteu fer coincidir l’actitud, temperament, mida i nivell d’activitat del gos amb la vostra família, la vostra casa, i la quantitat de temps que teniu per passar amb ell. No totes les races de gossos són iguals.

Trieu un gos que sigui de pèl brillant, estigui alerta i juganer. Els gossos i cadells han de tenir el pèl brillant, suau i lliure d’excrements. Els signes de la malaltia en un gos inclouen una actitud deprimida, tenir diarrea, respiració anormal, i la secreció pels seus ulls o el nas. Assegureu-vos de portar-lo al veterinari en uns pocs dies després de l’adopció o compra per a  fer una visita de revisió.

Si la vostra mascota emmalalteix o mor poc després de la compra o adopció, porteu-la al veterinari immediatament i informeu la botiga de mascotes, criador, o l’organització de rescat de la malaltia de la mascota o de la seva mort.

Consulta al veterinari

Visiteu a un veterinari per a l’avaluació i atenció de rutina per mantenir el vostre animal sa i prevenir les malalties infeccioses i d’altres. Cal fer les visites previstes per a mantenir la mascota controlada de puces, cucs i altres paràsits, i al dia amb les vacunes que ajuden a prevenir certes malalties.

Assegureu-vos de netejar immediatament qualsevol orina, femta o vòmit a casa, i desinfectar bé la zona. Utilitzeu guants d’un sol ús i assegureu-vos de rentar-se bé les mans després.

Contacteu amb el vostre veterinari si noteu qualsevol signe de malaltia en la vostra mascota. Recordeu que fins i tot un goso un gat que semblen saludables podrien propagar gèrmens als éssers humans i altres animals.

Per si en voleu saber més:

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

w

S'està connectant a %s